O nás

Jsme nezávislá nezisková organizace. Dobro-volná společnost osob, kterým není jedno, když se děti či rodiče ocitnou v důsledku vážné nemoci v těch nejnáročnějších situacích v životě.

  • Podporujeme ty, kteří se rozhodli pečovat o své nemocné v domácím prostředí. Rádi jim věnujeme pomoc, čas a pokud je k tomu důvod, také materiální podporu, abychom fyzicky a psychicky velmi náročnou péči ulehčili.

  • Snažíme se vhodně doplnit a rozšířit možnosti domácí péče o děti se závažným, život limitujícím nebo přímo ohrožujícím onemocněním a také péči o dospělé v terminálních fázích života.
  • Pomáháme zvládnout nesmírně obtížnou a složitou situaci, ve které se může jednou ocitnout každý z nás.
  • Nabízíme podporu dobrovolníků organizacím, které se poskytováním (nejen) mobilní péče o vážně nemocné děti, popř. dospělé, zabývají profesionálně.